S.E.N.D. arhitektura

Uređenje zapadne gradske luke u Splitu, s pratećim sadržajima

Urbanizam

Uređenje zapadne gradske luke u Splitu, s pratećim sadržajima Saznajte više

Studija lokacije, Breza, BiH, 2015.

Urbanizam

Studija lokacije, Breza, BiH, 2015. Saznajte više

Stambeno-poslovna zone Rujevica u Rijeci

Urbanizam

Stambeno-poslovna zone Rujevica u Rijeci Saznajte više