S.E.N.D. arhitektura

A1 građevina poslovne namjene

Poslovni objekti

A1 građevina poslovne namjene Saznajte više

Poslovni centar Žitnjak, Zagreb (poslovna zgrada, podzemna garaža)

Poslovni objekti

Poslovni centar Žitnjak, Zagreb (poslovna zgrada, podzemna garaža) Saznajte više

Poslovni centar Žitnjak, Zagreb (dječji vrtić zatvorenog tipa, fitness centar)

Poslovni objekti

Poslovni centar Žitnjak, Zagreb (dječji vrtić zatvorenog tipa, fitness centar) Saznajte više

Si. Mobil prodajno mjesto Maribor

Poslovni objekti

Si. Mobil prodajno mjesto Maribor Saznajte više

VIPnet prodajno mjesto Zagreb (Gajeva)

Poslovni objekti

VIPnet prodajno mjesto Zagreb (Gajeva) Saznajte više

A1 građevina poslovne namjene – uredi, nadogradnja nad podzemnom garažom, Zagreb

Poslovni objekti

A1 građevina poslovne namjene – uredi, nadogradnja nad podzemnom garažom, Zagreb Saznajte više

Si. Mobil prodajno mjesto Koper

Poslovni objekti

Si. Mobil prodajno mjesto Koper Saznajte više

Proizvodni kompleks "TeraStone Croatia", poduzetnička zona, Novska

Poslovni objekti

Proizvodni kompleks Saznajte više

Rekonstrukcija i adaptacija kuće Otta Wagnera za potrebe Veleposlanstva RH, Beč

Poslovni objekti

Rekonstrukcija i adaptacija kuće Otta Wagnera za potrebe Veleposlanstva RH, Beč Saznajte više

Si. Mobil prodajno mjesto Kranj

Poslovni objekti

Si. Mobil prodajno mjesto Kranj Saznajte više

Mobilkom call centar

Poslovni objekti

Mobilkom call centar Saznajte više

Si. Mobil 2 prodajna mjesta Ljubljana

Poslovni objekti

Si. Mobil 2 prodajna mjesta Ljubljana Saznajte više

Mobilkom zgrada marketinga

Poslovni objekti

Mobilkom zgrada marketinga Saznajte više

Poslovna gradnja uz Ljubljansku aveniju na Savskoj opatovini, Zagreb

Poslovni objekti

Poslovna gradnja uz Ljubljansku aveniju na Savskoj opatovini, Zagreb Saznajte više